Not known Factual Statements About syarat daftar syarikat sdn bhd ssm

Anda perlu menerangkan maksud nama syarikat yang anda cadangkan dalam Borang Teras atau Super (Seksyen fourteen). Sekiranya nama yang dicadangkan terdapat kata-kata terkawal atau tanda dagangan, anda harus mendapatkan surat kebenaran daripada pihak berkuasa.

Platform ini bertujuan untuk memberi kemudahan kepada semua rakyat Malaysia yang berkelayakan untuk melaksanakan proses permohonan subsidi diesel bagi individu yang syarikat.

Keempat berikat maklumat berkaitan pemegang saham. Pemegang saham adalah pemilik syarikat sdn bhd. Namun mereka tidak menjalankan operasi secara lansung, sebaliknya menyerahkan tanggungjawab ini kepada pengarah yang dilantik. Pemegang saham boleh melantik dah memecat pengarah melalui mesyuarat agung.

Sekiranya terjadi sesuatu ke atas pemilik syarikat, pegangan saham boleh dijual atau ditukarkepada pemilik baru dan ini memastikan operasi syarikat berterusan. Syarikat tidak perlu dibubar seperti entiti milikan tunggal dan masalah perwarisan boleh dielakkan.

Kegagalan syarikat sdn bhd dalam mematuhi ketiga-tiga keperluan wajib di atas boleh menyebabkan syarikat dan para pengarahnya dikenakan kompaun oleh SSM serta jika disabitkan kesalahan di mahkamah boleh menyebabkan syarikat dikenakan penalti yang tinggi.

Jika anda memilih company, segala untung bersih yang dijana daripada perniagaan akan dikembalikan kepada anda sebagai ganjaran tetapi liabiliti hutang anda adalah tidak terhad.

Company tidak boleh diwarisi kerana pemilikan tidak boleh dipindah milik. Business anda akan dibubar pada hari kematian anda.

Aset lain yang tidak didaftarkan di atas nama syarikat tidak akan terjejas sekiranya syarikat diisyhtihar muflis. Aset syarikat adalah aset syarikat dan aset pemilik syarikat adalah aset pemilik syarikat.

Anda mestilah melantik juruaudit yang diluluskan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) terlebih dahulu, kerana anda perlu membekalkan akaun yang diaudit kepada pemegang saham sebelum mesyuarat agung tahunan (Hanya terpakai untuk syarikat awam).

Dokumen pemerbadanan hendaklah dikemukakan kepada SSM dalam tempoh 3 bulan dari tarikh kelulusan nama syarikat dengan SSM. Permohonan baru bagi carian nama mesti dilakukan jika gagal menyerahkan dokumen pemerbadanan dalam tempoh yang diberikan

Process carian nama hendaklah dibuat untuk menentukan sama ada nama yang dicadangkan bagi syarikat itu masih tidak digunakan oleh syarikat lain. Ia juga perlulah mengikuti beberapa peraturan asas seperti bahasa yang baik dan jelas serta tidak mengelirukan pengguna lain

Kini daftar sdn bhd boleh dilakukan secara online. Dengan syarat daftar syarikat sdn bhd ssm mendapatkan bantuan dari setiausaha syarikat berlesen, ada tidak perlu bersusah payah ke kaunter SSM untuk melakukan pendaftaran syarikat sdn bhd.

Rekod duit keluar masuk. Jangan biarkan transaksi perniagaan anda kucar-kacir. Rekod perniagaan ini penting untuk urusan cukai, audit ataupun pinjaman bank

Anda perlu memilih kod perniagaan yang sesuai dengan perniagaan anda dan memberikan penerangan perniagaan yang tepat. Anda juga diminta untuk memberikan alamat berdaftar dan alamat perniagaan syarikat anda.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *